9. august 2015

Internettet gør kulturerne flade

Informationsvidenskab

Biblioteker og internettjenester systematiserer viden, så brugere kan finde den. Men i systematikkerne ligger der også bestemte tænkemåder og kulturelle opfattelser, som ændrer og reducerer den information, der præsenteres.

Balancen mellem globale strukturer og lokale hensyn er emnet for den internationale konference ’Global and Local Knowledge Organization’, der løber af stablen i næste uge på Københavns Universitet.

-I 130 år har bibliotekerne baseret sig på idéen om, at viden kan indeholdes i dokumenter, og derfor kan repræsenteres uafhængigt af tid og sted. Men med den stigende globale udbredelse af særligt amerikanske systemer – og hurtigt voksende internetstrukturer som Google, Facebook og Wikipedia – bliver det mere og mere klart, at der er meget lokal viden, der går tabt i de globale informationsstrukturer, siger professor Jens-Erik Mai fra Det Informationsvidenskabelige Akademi på Københavns Universitet, som lægger hus til konferencen.

Viden bliver flad

Tabel fra klassificationssystemet 'Dewey'

Problemerne i kategoriseringen bliver ofte tydelige, når emnet er folk eller begivenheder. Fx helt åbenlyst om information om Krimhalvøen skal stå under ’Rusland’ eller ’Ukraine’ eller om opslag om homoseksualitet skal klassificeres i en gruppe under ’Seksuelle relationer’ hvor vi også finder prostituerede eller i en gruppe om ’Kønsgrupperinger, familiesociologi, og seksualsociologi’?

Men der er også mere skjulte kulturelle mekanismer gemt i globale bibliotekssystemer som amerikanske Dewey, der i disse år i stigende grad bliver taget i brug i hele verden eller på internettet:

-Viden og etik er lokalt baseret i communities, men det bliver aldrig debatteret, hvordan de lokale særkender kan respekteres i ønsket om at kommunikere globalt. Typisk er informationsarkitekter mest interesseret i at bygge grænseløse systemer, siger Jens-Erik Mai.

Nye løsninger gennem forskning

Konferencen giver plads til andre stemmer i informationsvidenskaben. Forskere fra Østasien, Sydamerika, USA og Skandinavien vil informationsteoretisk, historisk og konkret – med eksempler fra japansk manga til brasiliansk fotografiforskning – udfordre den gængse tænkning. Professor Jens Erik-Mai:

-Ambitionen er at lægge grundstenen til et nyt globalt forskningssamarbejde, som forhåbentlig kan byde ind med konkrete løsninger i opbygningen af informationssystemer. Systemer, som kan håndtere en bedre balance end i dag, og som kan bidrage til, at globaliserede kommunikationsfænomener kan rumme kulturelle forskelle.

Tid og sted

Konferencen ’Global and Local Knowledge Organization’ foregår onsdag d. 12. august kl. 9-17 på Hotel Kong Arthur i København. Konferencen har modtaget en bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovations Internationalt Netværksprogram.

Interesserede journalister er velkomne til at deltage.

Læs mere på http://www.glocalko.info