7. oktober 2014

Talesproget har fået sin egen ordbog

talt sprog

Ordbog over Dansk Talesprog adskiller sig fra traditionelle ordbøger ved udelukkende at være baseret på talesprogsdata, dvs. lydoptagelser af interviews og andre typer samtaler. Derfor er det ikke bare muligt at læse eksempler på ordets anvendelse men også at høre ordet i en autentisk samtalesituation.

- Ordbog over Dansk Talesprog skal ses som et supplement til de traditionelle skriftsprogsbaserede ordbøger. Vores undersøgelser viser at der er stor forskel på talesproget og skriftsproget, og det er det vi med Ordbog over Dansk Talesprog ønsker at synliggøre, siger projektleder og lektor Carsten Hansen.

Talesproget har fået sin egen ordbog - UPS - ØDH - FUCK!Ordbog over øj, ødh og ntødh

Det første udspil fra Ordbog over Dansk Talesprog er en demoordbog over danske udråbsord (også kaldet interjektioner): Ordbog over Danske Interjektioner. Udråbsordene er interessante fordi de er forankrede i talesproget, og Ordbog over Danske Interjektioner viser ikke blot eksempler på udråbsord der kan anvendes på flere forskellige måder i talesproget end i skriftsproget, men også på udråbsord der ikke findes i de traditionelle ordbøger. Det drejer sig for eksempel om ntødh. Ordbog over Danske Interjektioner udfordrer derfor den traditionelle kategori for udråbsord.

Frit tilgængelig og stadig i udvikling

Ordbog over Dansk Talesprog er en netbaseret ordbog der er frit tilgængelig for alle – både den professionelle sprogforsker og den alment interesserede sprogbruger. Som netbaseret ordbog er Ordbog over Dansk Talesprog dynamisk, og antallet af ordbogsartikler er konstant stigende. Når delprojektet Ordbog over Danske Interjektioner er færdiggjort, optager Ordbog over Dansk Talesprog nye ordklasser der er forankret i talesproget.

Ordbog over Dansk Talesprog findes på www.odt.hum.ku.dk.

Kontakt

Projektleder og sprogforsker Carsten Hansen
Sprogforandringscenteret, Københavns Universitet
Mail: carhan@hum.ku.dk
Mobil: 28 37 51 72