19. juni 2014

Verdens første ph.d.-afhandling om 'Spise med Price'

Celebrity chefs

Mad laver mænd. Det er en af de grundlæggende pointer i en ny ph.d.-afhandling, der undersøger maskulinitet i tv-køkkenet, og som bliver forsvaret den 20. juni på Københavns Universitet. Bag afhandlingen, der bærer titlen "Ma(d)skulinitet", står køns- og madforsker Jonatan Leer.

- Der var to iagttagelser, som inspirerede mig til mit ph.d.-arbejde med mad og maskulinitet. For det første ser vi i disse år generelt et opbrud i de traditionelle kønsrollemønstre og en heraf følgende usikkerhed omkring den maskuline rolle. For det andet er et helt galleri af nye mandlige celebrity chefs blevet meget synlige i mediebilledet. Stjernekokkene formidler ikke bare opskrifter på mad, men også opskriften på ’det gode liv’. De viser, hvordan den moderne mand kan bruge madlavningen til at definere nye maskuliniteter i en tid, hvor den maskuline rolle er til debat. Med begrebet Ma(d)skulinitet har jeg ønsket at fange den grundlæggende forståelse af madlavning og ’mandelavning’ som to gensidigt konstituerende praksisser. Når manden laver mad, laver maden også manden, forklarer Jonatan Leer fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.

Den nøgne kok som first mover

Afhandlingen analyserer madprogrammer fra England, Frankrig og Danmark – ikke mindst det populære Spise med Price-program, der bliver analyseret grundigt i afhandlingen. Det er første gang, en ph.d-afhandling tager fat i denne serie, og analysen fokuserer især på, hvordan madlavning bliver brugt til at skabe en homo-social legestue, hvor de to Price-brødre bliver som børn på ny. Forskningen tager dog sit udgangspunkt i Jamie Olivers første show ’The Naked Chef’ fra 1999. Dette program er et af de mest ikoniske eksempler på, at madlavning på tv bliver en platform for at forny det maskuline. Jonatan Leer uddyber:

Jamie Oliver lancerede tv-programmet (og kogebogen) The Naked Chef i 1999. Det gjorde ham til en af de første store celebrity chefs på tv.

- I The Naked Chef følger vi den på det tidspunkt 22-årige kok Jamie Oliver, når han laver mad hjemme hos sig selv for sjov. Gennem sin afslappede tilgang til madlavning formår han at konstruere en maskulin identitet, der navigerer mellem forskellige maskuline udtryk. Jamie kan både fremstå som inkarnationen af en drengerøv, når han fester igennem med sit band og laver stærke karryretter til natmad, men også som en mere progressiv og moden mand, når han bruger en eftermiddag i køkkenet med sine niecer for at lære dem at lave ravioli fra bunden. Den ’nøgne kok’ kan således læses som et forsøg på at kreere en mobil maskulinitet, der ændrer udtryk efter sammenhæng. Madlavning bruges skiftevis til at signalere ’rigtig mand’ og til at omfavne traditionelt kvindelige rum; det hjemlige køkken, og traditionelt kvindelige praksisser; at udvise omsorg for børn.

Gordon Ramsays traditionelle kønsroller

Ma(d)skulinitetsforskeren påpeger dog, at hvor madprogrammet i sluthalvfemserne kunne forny den måde mænd kunne lave mad på, så gælder det på ingen måde for alle madprogrammer. Jonatan Leer finder flere eksempler på, at madprogrammet dyrker gamle manderoller. Det gælder ikke mindst for Gordon Ramsay, der bruger madlavning til at banke moderne kvinder på plads og hylde traditionelle kønsroller. 

Forsvar

Jonatan Leer forsvarer sin ph.d.-afhandling Ma(d)skulinitet - Maskulinitetskontruktioner i europæiske madprogrammer efter "The Naked Chef" i lyset af "den maskuline krise" fredag den 20. juni kl. 13.00 (præcis) på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, auditorium 22.0.11, Njalsgade 120, 2300 København S.
Alle er velkomne!

Kontakt

Ph.d. Jonatan Leer
Mobil: 27 29 39 80
E-mail: leer@hum.ku.dk  

Kommunikationsmedarbejder Pernille Munch Toldam
Mobil: 29 92 41 69
E-mail: pmunch@hum.ku.dk