16. december 2014

Google Books er mere end blot et bibliotek på nettet

digital kulturarv

Google præsenterede digitaliseringsprojektet Google Books som en gave, der skulle gøre alle verdens bøger tilgængelige i et gigantisk og gratis online bibliotek. Men digitaliseringen af de enorme mængder bøger handler ikke kun om at give folk adgang til kulturarven, lyder det i ny ph.d.-afhandling; den åbner også op for spørgsmål om ikke blot ophavsret, men også statslig og kommerciel overvågning og kunstig intelligens. Samtidig udfordrer digitaliseringen klassiske kulturpolitiske idealer som kanondannelse og kuratering.

Foto: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0- Massedigitalisering af bøger er ikke en neutral, men en politisk handling, siger ph.d. Nanna Thylstrup, der netop har forsvaret sin afhandling The Politics of Mass Digitization. Afhandlingen handler om den stadigt mere udbredte digitalisering af store mængder kulturarvsværker og undersøger mere specifikt det forandrede kulturpolitiske landskab i big data-tidsalderen.

- De digitaliserede arkiver giver en følelse af frihed for den enkelte bruger i forhold til at konstruere nye historier. Dermed ændrer de vores måde at tænke autoritet og historieskrivning på, og det udfordrer klassiske kulturpolitiske idealer som kanondannelse, national repræsentation og eksperternes autoritet med store følgevirkninger for bl.a. nationale kulturpolitiske institutioner, fastslår Nanna Bonde Thylstrup.

Massedigitaliseringen har ifølge Nanna Thylstrup blandt andet ændret de juridiske rammer for, hvordan man tænker rettigheder i relation til de værker, der digitaliseres. Det er nemlig praksis at digitalisere bøgerne uden at spørge rettighedshaverne om tilladelse, under dække af at Google Books er så transformerende og samfundsgavnlig en opfindelse, at det falder uden for ophavsrettens normale rammer.

Et bibliotek for maskiner

Google Books skal i lige så høj grad tænkes som et bibliotek for maskiner som for mennesker – et slags ”post-humant” bibliotek.

- Ved at lade deres maskiner ”læse” digitaliserede bøger kan Google forbedre en lang række af deres tjenester fra oversættelsesmaskiner til søgemaskiner og dermed udbygge deres ”kunstige intelligens”. Derfor støder mennesket ofte på en besked om, at der ikke er adgang til værket, mens maskinen kan ”læse” bøgerne i deres fulde længde, siger Nanna Thylstrup.

Et rettighedsløst digitalt rum?

Endelig åbner massedigitalisering op for spørgsmål om brugerens rettigheder i det digitale kulturarvsrum. På museer og biblioteker var brugerne tidligere passive modtagere, men i de digitale rum har de fået en central og aktiv rolle. Denne inklusion af brugerne har dog en pris, idet brugerens adfærd også i stigende grad bliver overvåget af kommercielle spillere, fortæller Nanna Thylstrup og konkluderer:

- Ud over den kommercielle overvågning er kulturarven på nettet også blevet en del af den generelle statsovervågning, hvor blandt andet de bøger, du fremsøger i Google Books, bliver koblet med din adfærd andre steder på nettet, hvilket kan få sikkerhedstjenester til at reagere. Det havde de færreste nok forudset, da spørgsmålet om massedigitalisering af kulturarv kom på dagsordenen, men det er et perspektiv, som er nødvendigt at forholde sig til.

Kontakt

Postdoc Nanna Bonde Thylstrup
Københavns Universitet
Mobil: 26818153