15. december 2014

Digitale betalingsmure løser ikke trykte avisers problemer

nyheder på nettet

Betalingsmurene, som mediehusene har sat op omkring deres netaviser, har ikke skabt tilbagegang i nettrafik, men de giver dog ikke tilstrækkelig indkomst til at kompensere for de trykte avisers tilbagegang. Og mediestøtten vil i stigende grad favorisere det journalistiske indhold frem for den platform, indholdet bliver publiceret på. Så fremtiden tegner dyster for de trykte aviser, siger medieforskere.

Beskeder som denne har mødt læsere på politiken.dk siden maj 2013. Nu har medieforskere undersøgt, om det har haft betydning for brugen af netnyhederne.

- Selv om de danske mediehuse har indført relativt velfungerende betalings- og abonnementsordninger for deres netaviser, som ikke har mistet nævneværdig trafik af den grund, vil indtjeningen fra netaviserne næppe kunne erstatte tabene på de trykte aviser. Og når man dertil lægger principperne i den nye ”platformsneutrale” mediestøttelov, som over de næste tre år i stigende grad vil give penge til indhold frem for medier, begynder det at se ganske vanskeligt ud for printmedierne, konkluderer professor i medievidenskab Stig Hjarvard fra Københavns Universitet.

Sammen med adjunkt Aske Kammer fra Syddansk Universitets Center for Journalistik har Stig Hjarvard netop udgivet artiklen ”Online news: between private enterprise and public subsidy” i tidsskriftet Media, Culture & Society, som analyserer mediestøttens og online nyheders betydning for mediehusene.

Den danske mediemodel under forandring

Især udviklingen inden for digitale medier de sidste par årtier har sat gang i en proces, hvor politikerne løbende må justere de gamle støtteprincipper:

- De trykte aviser har i mange år nydt en særstatus i det danske mediebillede, fordi de har haft store oplagstal, og fordi politikerne har været indstillede på at støtte dem – også selv om bladhusene er private virksomheder – da de har udfyldt en vigtig demokratisk funktion. Men i takt med digitaliseringen af medierne og de trykte dagblades vigende oplagstal melder spørgsmålet sig, hvordan journalistisk indholdsproduktion i de store mediehuse skal finansieres i fremtiden, siger Stig Hjarvard og fortsætter:

- Den seneste mediestøttelov viser, at der nu er sat gang i en udvikling, hvor journalistiske medarbejdere og journalistisk indhold i fremtiden vil blive de afgørende parametre, der afgør, om et medie er værdig til støtte, ikke mediets form eller oplagstal, sådan som det har været tidligere. Det åbner op for, at en række digitale medier vil få del i støtten, fordi de leverer journalistisk indhold, og fordi de også udfylder en vigtig demokratisk funktion. Så medmindre mediehusene finder en bæredygtig forretningsmodel for deres trykte medier og skaber større indtjening på de digitale medier, vil de få det mere end svært i fremtidens medielandskab.

Læs artiklen i Media, Culture & Society (eller kontakt evt. forfatterne for print).

Kontakt

Professor Stig Hjarvard
Københavns Universitet
Mobil: 23 47 78 61

Adjunkt Aske Kammer
Syddansk Universitet
Mobil: 30 29 52 61