15. august 2014

Fra fiskekutter til skolebænk

uddannelse

Hvilke overvejelser gør de unge sig i det såkaldte 'Udkantsdanmark', når livsbetingelserne ændrer sig? Ny ph.d.-afhandling kaster lys over unges uddannelsesstrategier i Hirtshals - i den del af samfundet, hvor fiskeriet tidligere sikrede fremtiden.

For den nye unge generation i en by som Hirtshals er det både blevet muligt og nødvendigt at orientere sig mod uddannelsessystemet. Stik imod situationen i deres forældres ungdom, hvor de gode forhold i fiskeriet gav et mindre behov for videregående uddannelse. Men hvordan orienterer de unge fra fiskeriarbejderklassen sig så, når det kræver en videregående uddannelse, hvis man vil have job? Og hvad betyder stedet, man kommer fra, for tilværelsen i uddannelsessystemet, når erhvervs- og samfundsstrukturer har ændret grundvilkårene:

Foto: John Nuttall, flickr.com, CC BY 2.0

Fiskeriet går trægt, så mange unge skal til at tænke i uddannelse.

- De unge med rødder i fiskeriet har de største udfordringer. De kommer fra familier, hvor man er stærkt knyttet til lokalsamfundet; til naturen og dyder og traditioner på havet og havnen. Når de unge går uddannelsesvejen, spiller disse værdier ind i deres forventninger og deres bekymringer. De betragter skole og uddannelse som et arbejde, og de føler sig fagligt underlegne og fokuserer i stedet på de sociale aspekter ved uddannelsen, siger ph.d. Sune Jon Hansen, der netop har forsvaret ph.d.-afhandlingen At komme fra ’udkanten’ på Københavns Universitets humanistiske fakultet.

Praktik i blodet

Afhandlingen er bygget op om observationer på havet og havnen og en række interview, der indgår i en sociologisk undersøgelse af de tænkemåder, unge som voksne bruger, når de overvejer uddannelsesvalg, arbejdsliv og en eventuel fraflytning fra hjemstavnen. Hidtil har man ikke vidst meget om, hvad der sker for de enkelte unge i den proces, hvor bestemte områder i landet affolkes, men via sit feltarbejde i Hirtshals er Sune Jon Hansen kommet tæt på de mekanismer, der spiller ind i et lokalsamfund:

- Der sker en stor fraflytning blandt unge i Hirtshals, men det er efterkommerne af fiskeriarbejderne, der har den laveste chance for at forlade byen. Fiskeriet er en væsentlig del af deres identitet og tænkemåde – og deres praktiske tilgang til livet harmonerer ikke særlig godt med det danske uddannelsessystem. Det, der giver mening for dem, ligger uden for uddannelsesverdenen. At gå til og gøre sig i uddannelsessystemet bliver på den måde et spørgsmål om at aflære og aflægge sig sit lokale særpræg og sin familiære arv, og de får dermed ikke nogen positiv indgang til den uddannelse, der med tiden er blevet afgørende for deres fremtidige jobmuligheder.

Kontakt

Ph.d. Sune Jon Hansen
Københavns Universitet
Mobil: 28 74 33 29

Kommunikationsmedarbejder Henrik Friis
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 20 56 91 12