7. april 2014

Forskerne er ikke enige om, hvad ansvarlig forskning er

forskning og ansvar

Ansvarlighed i forskning og innovation er for alvor kommet på politikernes dagsorden; fx skal alle EU-finansierede forskningsprojekter i fremtiden forholde sig til, hvordan de bliver ansvarlige og nyttige for samfundet. Nu viser en ny undersøgelse fra Københavns Universitet, at forskerne selv lægger stor vægt på at leve op til deres samfundsansvar. De er bare ikke enige om, hvad det vil sige at være ansvarlig. Ansvarlighed afhænger altså af øjnene, der ser.

Foto: Københavns Universitet- Lidt firkantet sagt har vi på den ene side videnskabsfolk, der mener, at de skal have elfenbenstårnet helt for sig selv, og at hverken politikerne eller nogen andre skal blande sig i, hvad der foregår derinde. Forskningen skal med andre ord være fuldstændig uafhængig og regulere sig selv for at være ordentlig og ansvarsfuld. På den anden side er der dem, som mener, at elfenbenstårnets døre og vinduer skal stå på vid gab. Og at politikere og befolkning skal inviteres med indenfor for at sikre, at forskningen lever op til sit samfundsansvar, fortæller kommunikationsforsker Maja Horst fra Københavns Universitet.

Sammen med ph.d.-studerende Cecilie Glerup fra Copenhagen Business School har Maja Horst udvalgt og analyseret 263 artikler fra videnskabelige tidsskrifter, som alle forholder sig til forskningens rolle i samfundet og især spørgsmålet om ansvarlighed. Resultaterne af deres undersøgelse er netop publiceret i det internationale tidsskrift Journal of Responsible Innovation.

- Vi kan konkludere, at alle forskerne er dybt optagede af, at deres forskning er ansvarlig og nyttig for samfundet. De er bare meget uenige om, hvad det vil sige at være ansvarlig – om hvor åbent elfenbenstårnet skal være for offentligheden, om man vil. Det er lidt problematisk, for hvis vi ikke taler om det samme, når vi diskuterer ansvarlighed og forskning, bliver diskussionen også derefter. Og det er synd, for det er en meget vigtig diskussion i vores videnssamfund.

Sporene skræmmer

Ifølge Maja Horst er diskussionen om ansvarlig forskning især vigtig, fordi det kan have store konsekvenser for hele forskningsområder, hvis de opfattes som uansvarlige eller kontroversielle.

- De forskere, der beskæftiger sig med stamceller, nanoteknologi eller syntesebiologi, hvor man designer biologiske organismer, er meget opmærksomme på, hvordan deres forskningsfelt bliver præsenteret i offentligheden. De har alle oplevet, hvordan debatten om GMO, genmodificerede organismer, blev så fastlåst, at det faktisk endte med, at gode, solide forskningsprojekter ikke kunne få bevillinger. Ingen turde røre ved området til sidst, forklarer Maja Horst og fortsætter:

- Med en mere nuanceret diskussion af henholdsvis forskernes og samfundets rolle og ansvar i forbindelse med fx GMO-forskningsprojekter kunne vi måske have undgået de to meget rigide positioner, for og imod GMO, som fuldstændig dominerede debatten.
Læs Maja Horsts og Cecilie Glerups artikel Mapping ’social responsibility’ in science i Journal of Social Responsibility.

Kontakt

Lektor og institutleder Maja Horst
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Københavns Universitet
Tlf. 35 32 88 53

Ph.d. Cecilie Glerup
Institut for Organisation
Copenhagen Business School
Tlf. 38 15 44 64