8. april 2014

Aviserne følger trop, når danske politikere vil i krig

Medier og politik

Danske aviser afspejler i høj grad den politiske elites synspunkter, når de gennem de seneste 10 år har debatteret dansk deltagelse i krigene i Afghanistan, Irak og Libyen på lederplads. Aviserne har hermed kun i ringe grad udfordret meningsdannelsen omkring Danmarks krigsdeltagelse. Det viser en netop publiceret analyse fra to medieforskere på Københavns Universitet.

- Vi har analyseret ledere i fem forskellige danske dagblade for at undersøge danske avisers holdninger til Danmarks deltagelse i krigshandlinger gennem mere end ti år. Vi kan se, at holdninger på lederplads i høj grad afspejler den politiske elites synspunkter, dvs. de holdninger, der er bred enighed om blandt de fleste af folketingets partier. Når der er enighed blandt den politiske elite, udviser aviserne tilsvarende stor enighed, mens uenigheder i den politiske elite giver plads til forskelle mellem avisernes holdninger, forklarer professor Stig Hjarvard, der sammen med sin kollega lektor Nete Nørgaard Kristensen udkommer med artiklen "When media of a small nation argue for war" i aprilnummeret af det internationale tidsskrift Media, War & Conflict.

De danske avisledere har kun i ringe grad forholdt sig til de konkrete udfordringer, danske soldater, som her i Helmand-provinsen, har stået over for.

De danske avisledere har kun i ringe grad forholdt sig til de konkrete udfordringer, danske soldater, som her i Helmand-provinsen, har stået over for.

En unuanceret debat

Analysen viser, at landsdækkende aviser som Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske og B.T. generelt har bakket op om Danmarks krigsindsats, specielt i Afghanistan og Libyen. Støtten til krigene har i høj grad været begrundet ud fra højere, humanitære idealer og hensynet til generelle internationale politiske hensyn, som fx ”kampen mod terror”. Aviserne har kun i mindre grad begrundet krigsdeltagelse ud fra de danske styrkers reelle opgaver og muligheder eller danske politiske særinteresser

- I betragtning af de landsdækkende nyhedsmediers betydning for meningsdannelsen omkring danske troppers deltagelse i militære operationer giver analysen anledning til at spørge, om det eksisterende medieudbud er tilstrækkeligt til at sikre en nuanceret meningsdannelse med plads til forskelligartede synspunkter, siger Nete Nørgaard Kristensen og fortsætter:

- I optakten til Irak-krigen var der betydelig uenighed blandt aviserne – parallelt med den betydelige uenighed blandt politikere og i befolkning. Den delvise politiske enighed efter invasionen fik kritikken på lederplads til at blive mindre udtalt.

Dagbladet Information står alene

Kun et enkelt af de danske dagblade, som forskerne har undersøgt, adskiller sig fra resten af nyhedsmedierne:

- Nicheavisen Information adskiller sig fra de øvrige aviser ved i højere grad at indtage selvstændige, politiske synspunkter på lederplads, uafhængig af den herskende politiske enighed – og det på tværs af de cirka ti år med dansk krigsdeltagelse, som analysen omfatter. Nichemedier, som fx Information, kan altså spille en væsentlig rolle for repræsentation af alternative og kritiske synspunkter i situationer, hvor den politiske elite og de største avismedier udviser en meget høj grad af enighed, vurderer Stig Hjarvard.

Kontakt

Stig Hjarvard, professor, ph.d.,
Mobil: 23 47 78 61
E-mail: stig@hum.ku.dk


Nete Nørgaard Kristensen, lektor, ph.d.
Mobil: 20 16 08 89
E-mail: netenk@hum.ku.dk


Pernille Munch Toldam, kommunikationsmedarbejder
Mobil: 29 92 41 69
E-mail: pmunch@hum.ku.dk