25. september 2013

Engelsk sprog ikke hindring for danske undervisere

Undervisningssprog

Det har ikke betydning for en rutineret dansksproget underviser at skifte modersmålet ud med engelsk som undervisningssprog. Den professionelle identittet forbliver intakt, viser casestudier fra Københavns Universitet, som netop er offentliggjort i en ph.d. af Joyce Kling Soren.

Det går ikke ud over den faglige identitet som underviser, når danske universitetslærer skifter modersmålet ud med engelsk som undervisnings-sprog. Med den faglige viden på plads og med flere års pædagogisk erfaring som underviser i bagagen har sprogskiftet ikke været en svær overgang for de ti lektorer på SCIENCE fakultetet på Københavns Universitet, som har været genstand for langvarige casestudier for pædagogikforsker Joyce Kling Soren.

I hendes netop forsvarede ph.d.-afhandling ’Teacher Identity in English-Medium Instruction: Teacher Cognitions from a Danish Tertiary Education Context’ konkluderer hun, at den professionelle, faglige identitet som formidler af kompliceret viden er forblevet stærk, efter at store dele af det naturvidenskabelige fakultet SCIENCE på Københavns Universitet gennem de sidste ti år er gået fra dansk til engelsk som undervisningssprog.

-For underviserne er deres professionelle identitet bundet op på en kombination af besiddelse af og anerkendelse for deres faglige ekspertise i kombination med deres pædagogiske viden og erfaring, forklarer Joyce Kling Soren.

Undervisere med middel-engelskfærdigheder

Inden de danske undervisere sendes op foran et hold internationale studerende, gennemgår de alle et intensivt engelsksprogkursus med efterfølgende test af undervisernes sprogfærdigheder. Fælles for de ti undervisere i ph.d.-afhandlingen er, at de alle modtog en middel karakter, og dermed ikke hører til blandt de bedste engelsktalende undervisere.

Samtidig er der tale om ti meget erfarne undervisere, således at manglende undervisningserfaring ikke spillede en rolle i undervisernes selvopfattelse som underviser.

-På grund af deres mangeårige undervisningserfaring spiller sproget en lille rolle for dem, i stedet trækker de på deres faglige viden og deres erfaring som undervisere. Det er overraskende, fordi tidligere undersøgelser af undervisere fra samfunds- og humanistiske fakulteter har vist, at brugen af engelsk fjerner nogle nuancer i undervisernes undervisning, og at underviserne derfor har følt sig mindre sikre i undervisningsrollen.

Studerende med forskellige forudsætninger

Mens underviserne således ikke oplever problemer med at gå fra dansk til engelsk som undervisningssprog, har de derimod ofte udfordringer med at skulle levere en undervisning, der formår at inkludere internationale studerende med meget forskellige akademiske og kulturelle baggrunde.

På grund af Erasmus-udvekslingsprogrammerne modtager underviserne ofte udenlandske studerende, som ikke tidligere har studeret det fag, de undervises i på Københavns Universitet, forklarer Joyce Kling Soren.

-En underviser, der giver forelæsninger om landbrug, har måske studerende, som normalt studerer jura eller som måske er interesseret i EU’s landbrugspolitik, uden at de har en naturvidenskabelig baggrund med sig. For andre studerende er problemet måske, at de aldrig har været til en mundtlig eksamen, men skal det for første gang i Danmark, og derfor ikke har forståelse for, hvordan en dansk eksamenssituation forløber.  

Det giver store udfordringer for underviserne:

-Det kan for underviserne være et problem at vide, hvis ansvar det er at sørge for, at de udenlandske studerende kan leve op til de danske studiekrav og den danske akademiske kultur, lyder det fra Joyce Kling Soren.