2. september 2013

Forskningsprojekt dykker ned i europæisk radiokultur

Radio

Et nyt fælleseuropæisk forskningsprojekt skal undersøge, hvordan radioen har formet os som europæere, skabt bånd til fjerne kolonier og fremmet forståelsen på tværs af nationale kulturer. Seks forskere fra Danmark deltager i projektet, der netop har modtaget 1 mio. Euro fra HERA.

Radioen har spillet en vigtig rolle i udviklingen af de nationale identiteter i Europa og har etableret fælles kulturelle referencer og identiteter mellem ellers brogede europæiske befolkninger.

Men radioen har også understøttet møder på tværs af nationer og skabt bånd mellem de enkelte lande. Lige fra tidlige forstadier til Det Europæiske Melodi Grandprix i 1920- og 30’ernes Nuites Nationales and European Concert til tidlige forsøg med grænseløs digitalradio i 1990’ernes Horizontal Radio og Rivers and Bridges har lyd gennem højtalere været med til at bringe os sammen i Europa.

For at skabe en større forståelse for, hvordan radioen har formet nationer og struktureret møder og transnationale fora i Europa, har forskere fra Danmark, Tyskland, Holland og England netop modtaget 1 mio. Euro fra det fælleseuropæiske forskningsbevillingsråd HERA til at dykke ned i Europas radiohistorie.

- Projektet skal forsøge at fortælle historien om radioens betydning for kulturel identitet og kulturmøder i et europæisk perspektiv frem for blot et nationalt perspektiv, fortæller Jacob Kreutzfeldt, der er adjunkt og forsker i auditiv kultur ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet.

Fra Danmark deltager tre forskere fra Københavns Universitet, to forskere fra Aarhus Universitet og en enkelt fra Syddansk Universitet i forskningsprojektet, der er planlagt til at tage tre år.

En transnational historie

Forskerne skal arbejde på tværs af landene i tematiske grupper. Jacob Kreutzfeldt skal sammen med kolleger på Københavns Universitet således undersøge, hvordan nationale og tværnationale arenaer iscenesættes i historiske samarbejder mellem radiostationer.

- Vi skal kigge på konkrete samarbejder mellem statsradiofonierne. De samarbejder er blandt andet interessante, fordi radioen har været brugt til at skabe bånd mellem forskellige landes befolkninger for at nedbryde kulturforskelle, eksempelvis op til 2. Verdenskrig, hvor radioen blev set som en mulighed for at undgå konflikter.

- Man talte dengang meget om, at hvis vi kunne høre om hinanden og lytte til hinandens musik, så ville vi også komme tættere på hinanden i Europa. Det spændende for mig bliver at undersøge, hvordan det lyder, når man har forsøgt at forme det transnationale, fortsætter han.

Det hollandske forskerhold skal undersøge internationale services som Deuche Welle og BBC World Service, det engelske forskerhold skal dykke ned i radioudsendelser til befolkningsminoriteter, mens det tyske skal arbejde med radioæstetik.

Et internationalt forskerhold styret af Per Jauert fra Aarhus Universitet skal undersøge den aktuelle udvikling fra analoge til digitale teknologier på f.eks. digital radio, DAB og webradio. Projektet skal afdække, hvordan disse forandringer sætter sig igennem i de europæiske lande afhængigt af nationale identiteter og værdier.

Radio som fælles kulturarv

Projektet udspringer af det igangværende LARM projekt, som over de seneste snart fire år har udviklet en digital forskningsadgang til DRs radiofoniske kulturarv. LARM har samlet forskere, udviklere og arkiver på tværs at Danmark, og det er det samarbejde, som nu fortsættes i TRE (Transnational Radio Encounters).

Ud over at lytte med nye ører til radioens europæiske historie skal forskerne i projektet også undersøge, hvordan alt det radiomateriale, der gemmer sig i de nationale mediesamlinger, kan bidrage til en større tværnational historie. Projektet har partnere blandt de nationale broadcastere som DR, BBC og DRA, samt i den europæiske sammenslutning EBU. Per Jauert lægger vægt på dette samarbejde:

- En af de vigtigste erfaringer fra det igangværende LARM-projekt er, at hvis de elektroniske mediers bidrag til moderne kulturhistorie skal afdækkes, er det nødvendigt at samarbejde direkte mellem forskere, broadcastere og arkiver. Det er vanskeligt og kan være dyrt for en forsker at komme til at arbejde med radioens kulturarv, men sammen kan vi måske gøre det lettere for kommende forskere. I LARM har vi udviklet en netadgang, der letter den nationale radioforskning.

Projektet starter 1. september 2013.