5. november 2013

Underviser med blik for casestudier udnævnt til professor

Professorudnævnelse

Mie Femø Nielsen er netop blevet udnævnt til professor i kommunikation ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Her er hun respekteret for sit pionerarbejde med at bringe sine studerende i kontakt med erhvervslivet gennem intensive casestudier. Fredag d. 8. november kl. 14 afholder hun sin tiltrædelsesforelæsning på Det Humanistiske Fakultet, hvor hun vil tale om sammenhængen mellem humaniora, innovation, produktivitet og vækst.

Klik for at downloade billedet i høj opløsning

Foto: Søren M. Osgood

Når nye studerende springer ud i kommunikationsstudierne hos Mie Femø Nielsen, bliver de mødt af lige dele teori og indblik i, hvordan kommunikation foregår i virkelighedens verden i erhvervsliv og organisationer. Siden slutningen af 1990’erne har den nyudnævnte professor i kommunikation givet sine studerende en praktisk opgave fra den virkelige verden at prøve den akademiske teori af på.

Det handler om at gøre de studerende dygtigere, fordi de lærer langt bedre, når teorierne forenes med praktiske casestudier og analyser. Derfor befrugter kontakten til verden udenfor både forskningen og undervisningen, fortæller Mie Femø Nielsen om sin pædagogiske tilgang til universitetsundervisningen.

- På Det Humanistiske Fakultet træner vi de studerende til at have et kritisk, analytisk blik på virkeligheden, men de skal samtidig også lære at kunne bruge deres dekonstruerende evner til at konstruere og skabe noget. De studerende bliver med den undervisningsform trænet i at se, hvordan de kan omsætte deres analytiske evner til noget, som andre kan bruge og vil betale dem løn for, siger Mie Femø Nielsen.

Overtalt til at vælge forskningsvejen

Byggestenene til Mie Femø Nielsens praktiske tilgang til kommunikation blev lagt i gymnasiet, hvor hun var specielt glad for fagene dansk og matematik. Det blev dog sproget, der fik hendes fulde opmærksomhed, da hun i 1987 begyndte sine danskstudier på Københavns Universitet og to år senere rykkede til Roskilde Universitet for at læse kommunikation.

Her blev hun lettere modvilligt overtalt af en professor til at vælge forskningsvejen og lægge planerne om et chefjob i kommunikationsbranchen på hylden. Siden skrev hun en ph.d. i kommunikation på Københavns Universitet, og det var i den forbindelse, at hun fik øjnene op for det givende ved at blande teori med casestudier.

-Det interessante ved kommunikation som fag er, at det befinder sig et sted mellem samfundsvidenskab, naturvidenskab og humaniora. Faget arbejder med at undersøge, hvordan vi bygger sociale systemer og skaber mening, og hvordan vi fungerer sammen som mennesker. Analysen kan have karakter af laboratorielignende metoder, men selvom vi som analytikere ikke har adgang til folks tanker, kan vi få rigtig meget ud af at studere deres adfærd, fortæller hun om tankerne bag sin forskning.

Tiltrædelsesforelæsning

Mie Femø Nielsen holder fredag den 8. november kl. 14.00 sin tiltrædelsesforelæsning som professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Overskriften for forelæsningen er At se det store i det små, og her vil hun tale om sammenhængen mellem de humanistiske studier og innovation, produktivitet og vækst.