5. november 2013

Uformelt elitenetværk ændrede international politik i 1970'erne

international politik

Et netværk af finansfolk, politikere, meningsdannere og diplomater fra USA, Japan og Europa, kendt som Den Trilaterale Kommission, ændrede i 1970erne den måde, international politik blev ført på. Uformelle forbindelser mellem netværkets medlemmer, regeringer og internationale organisationer banede blandt andet vejen for anerkendelsen af den nye økonomiske stormagt Japan som ligeværdig partner på den storpolitiske scene. Det afslører ny ph.d.-afhandling af historiker Dino Knudsen, der som den første har fået adgang til kommissionens egne arkiver.

Den amerikanske finansmand David Rockefeller grundlagde i 1973 Den Trilaterale Kommission af frygt for, at verdens tre industrielle magtcentre – USA, Europa og Japan – var ved at glide fra hinanden. Målet var at sikre, at især den amerikanske regering forstod nødvendigheden af forhandlinger og samarbejde med Europa og den nye stormagt Japan. Kommissionen er stadig aktiv og har hovedkvarterer i Washington, Tokyo og Paris.

Den Trilaterale Kommissions logo

- Det var uden tvivl Den Trilaterale Kommissions fortjeneste, at Japan blev anerkendt som USA’s og Vesteuropas ligeværdige partner. Etableringen af G7-topmøderne i 1975, som Japan blev en del af, var i virkeligheden bare en formalisering af kommissionens uformelle politiske og diplomatiske arbejde, forklarer ph.d. Dino Knudsen fra Københavns Universitet, der som den første historiker har haft adgang til Den Trilaterale Kommissions egne hidtil lukkede arkiver.

Han har netop publiceret resultaterne af det omfattende arkivarbejde i ph.d.-afhandlingen 'The Trilateral Commission – The Global Dawn of Informal Elite Governance and Diplomacy 1972-1982', som han forsvarede den 4. november på Københavns Universitet.

 Elitær regeringsførelse i det skjulte

I begyndelsen af 1970’erne var der, blandt andet på grund af Vietnamkrigen, stigende krav om at demokratisere den udenrigspolitiske beslutningsproces. I USA betød grundlæggelsen af Den Trilaterale Kommission, at eliten nu havde et tilflugtssted uden for offentlighedens søgelys, hvor medlemmerne kunne søge indflydelse på den førte politik uden at blive stillet til regnskab.

- Der er et indlysende demokratisk dilemma i den måde, kommissionen arbejder på. Det er en eksklusiv eliteorganisation, som forsøger at påvirke det politiske system. Men i det skjulte, siger Dino Knudsen og fortsætter:

- For Den Trilaterale Kommission er det vigtigt at balancere mellem at være uafhængig af staten og samtidig have stærke bånd til den formelle politiske magt. Mange medlemmer er eller har været politikere eller topchefer i erhvervslivet, og mange er betydelige meningsdannere, og har vigtige netværk i den formelle politiske sfære.

Kommissionens måde at arbejde på får Dino Knudsen til at fastslå, at det er nødvendigt at gøre op med den hidtidige opfattelse af, hvordan international politik bliver til. Politik og diplomati er i dag, blandt andet takket være Den Trilaterale Kommission, resultatet af samarbejde i transnationale elitenetværk. Og disse elitenetværk er uformelle, men stærkt indflydelsesrige aktører på den politiske scene.

Kontakt

Ph.d. Dino Knudsen
Københavns Universitet
Mobil: 28 14 44 38

Kommunikationsmedarbejder Carsten Munk Hansen
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 28 75 80 23