12. november 2013

Humanist tager med færdige kandidater på job

Kandidatinterview

I det nye nummer af Studentermagasinet Humanist kan du komme med på besøg hos en række virksomheder, institutioner og organisationer, der har det til fælles, at de har ansat humanistiske kandidater.

Humanist har hen over sommeren spurgt fakultetets studerende, hvad de har af ønsker til stof. Vi spurgte bl.a. hvilke emner og artikeltyper, der burde være mere af i bladet. Et af de gennemgående svar var: ’vi vil have flere cases, som vi kan finde inspiration og spejle os i’!

Humanist - forsideI det nye nummer af bladet har Humanist derfor besøgt en række humanistiske kandidater på deres arbejdspladser rundt om i København. Vi har talt med kandidater hos bl.a. Rambøll, Dansk Industri, Gyldendal, Taarnby Gymnasium, Allerød Gymnasium, Deloitte, Politiken, Glypotoket og DR, og vi har også talt med en iværksætter, der har sin egen tekstvirksomhed. Vi har også mødt en gymnasierektor og en leder af et kommunikationsbureau, der begge er vant til at ansætte mange humanister.

Resultatet er blevet et blad, der er proppet med inspirerende interview med nogle af fakultetets tidligere studerende. De har masser af gode og inspirerende råd til nuværende studerende, og når man læser deres beretninger, er der én ting, der står helt klart: Der er (heldigvis) brug for humanister alle vegne.

Du finder magasinet fysisk på fakultetets fællesarealer – primært i og omkring kantinen på KUA1 og på Torvet i KUA2 – og elektronisk på www.humanist.hum.ku.dk

OBS! Fakultetet på Facebook!

Hvis du i øvrigt har lyst til at følge med i, hvad der sker på fakultetet af udvalgte forelæsninger, seminarer, fester, debatter og meget mere, så like Det Humanistiske Fakultet på Facebook.