6. juni 2013

Forsker giver den sociale sammenhængskraft et serviceeftersyn

Sapere Aude-bevillinger

Mere end halvdelen af de prestigefyldte Sapere Aude-bevillinger fra Det Frie Forskningsråd går til forskere fra Københavns Universitet. Universitetets forskere får 14 ud af 27 bevillinger. En af modtagerne er lektor i politisk filosofi Nils Holtug, der får ca. 12 millioner kroner til et forskningsprojekt, der skal undersøge, hvad der rent faktisk virker, når vi som samfund skal skabe solidaritet, tillid og medmenneskelig forståelse. Projektet skal kvalificere debatten fremadrettet.

Center for Advanced Migrationsstudier (AMIS) fokuserer på tværfaglig forskning i migration.

Det stigende antal etniske og religiøse forskelligheder, der siden 1970’erne er opstået i Danmark, har skabt en række udfordringer, som samfundet bruger mange ressourcer på at løse. Mange indsatser sigter på at prøve at skabe sammenhængskraft i befolkningen, men vi ved ikke ret meget om, hvilke indsatser der virker. Det skal lektor Nils Holtugs forskningsprojekt 'Politik, diversitet og social sammenhængskraft' nu rette op på:

- Mange af de seneste års politiske indsatser, som fx statsborgerskabstests og styrkelse af medborgerskab, hviler på nogle bestemte fællesskabsforestillinger eller ideer om, hvilke bånd mellem mennesker, der kan bruges til at realisere politisk ønskværdige mål som fx sammenhængskraft. Vi vil prøve at forstå de forskellige fællesskabsforestillinger bedre, bl.a. hvilke værdier og argumenter de lægger til grund, og hvilke virkninger de har, særligt for tillid og solidaritet, forklarer Nils Holtug, der er leder af det nystiftede og tværfaglige Centre for Advanced Migration Studies (AMIS) på Københavns Universitet.

Tillid og solidaritet skaber sammenhæng

Nils Holtug og hans kollegaer skal undersøge, hvordan forskellige politikker påvirker den sociale sammenhængskraft, så vi bedre kan klare samfundets udfordringer med etnisk og religiøs diversitet. En af målsætningerne er, at projektet skal være med til at styrke og nuancere debatten i Danmark.

- Det er en udbredt opfattelse, at vi er nødt til at have noget til fælles for at kunne skabe et stabilt, demokratisk velfærdssamfund. Forskellige fællesskabsforestillinger giver så forskellige bud på, hvad det er vi skal have til fælles. Nogle bygger fx på elementer af nationalisme, andre på liberalisme, medborgerskab eller multikulturalisme. Vi vil se på betydningen af fællesskabsforestillingerne, sådan som de kommer til udtryk i politikker, holdninger, og hverdagspraksisser. Det handler bl.a. om at se på, hvilke værdier politikkerne er baseret på, hvad argumenterne bag dem er, og hvordan vi kan se, om de virker og rent faktisk fremmer sådan noget som solidaritet og tillid, der er afgørende for et samfunds succes, forklarer Nils Holtug og fortsætter:

Nils Holtug er leder af Centre for Advanced Migration Studies (AMIS). Klik på billedet for at hente det i større format.

- Fx vil mange nationalister mene, at det fremmer tillid og solidaritet, hvis borgerne identificerer sig med nationen, og de vil anbefale politikker, der fremmer et nationalt, kulturelt fællesskab. Liberale, derimod, vil ofte sige, at man slet ikke behøver så meget til fælles. De vil fokusere på det politiske fællesskab og sige, at så længe folk støtter nogle basale, liberale rettigheder om frihed og lighed, er det nok til at generere den nødvendige sammenhængskraft.

Sammenligninger med udlandet

Nils Holtug og hans kollegaer vil bl.a. sammenligne danske forhold med forhold i Canada, Frankrig og Storbritannien.

- Det er fire lande, der politisk har grebet diversiteten forskelligt an og som læner sig op ad forskellige fællesskabsforestillinger. Det gør det interessant at sammenligne dem, både for at blive klogere på spændevidden i fællesskabsforestillinger og argumenterne bag, men også for fx at se, om der i de enkelte lande er overensstemmelse mellem de fællesskabsforestillinger, der udtrykkes i politikker, og dem, der findes i befolkningerne.

14 bevillingsmodtagere fra Københavns Universitet

Udover Nils Holtug modtager i alt 13 forskere fra Københavns Universitet bevillinger af forskellig størrelse fra Sapere Aude-programmet DFF-Topforsker eller programmet DFF-Forskningsleder. Læs mere om alle forskerne og deres projekter ved at klikke på deres navne herunder.

Sapere Aude: DFF -Topforsker:

Nils Holtug
Lektor og leder af Centre for Advanced Migration Studies (AMIS), Institut for Medier, Erkendelse og Formidling.
Politik, diversitet og social sammenhængskraft.

William Winston Agace
Professor, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi.
Immunsystemets regulering og betydning for betændelsestilstande i tyndtarmen.

Michael Kühl
Professor, Biologisk Insitut
Quantum efficiency and bio-optics of aquatic phototrophs.

Sapere Aude: DFF-Forskningsleder:

Frida Hastrup
Adjunkt, Saxo-Instituttet, Afdeling for Almen og Europæisk Etnologi.
Naturlige goder? Forarbejdning af råvarer i globale tider.

Mette Nordahl Svendsen
Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenesteforskning,
Center for medicinske videnskabs- og teknologistudier.
Et liv, der er værd at leve. Forhandlinger af leveværd i forholdet mellem dyr og menneske.

Matthias Christandl
Lektor, Niels Bohr Institutet   
Kvanteeffekter i fremtidens internet.

Troels Haugbølle
Adjunkt, Statens Naturhistoriske Museum.
Stjerne og planetdannelse: Fra interstellar gas til støvede tilvækstskiver.

Gemma Clare Solomon Larsen
Lektor, Nano-Science Center og Kemisk Institut
Molekyler under stress – simulering af hårdt arbejdende molekyler.

Kasper Thorup
Lektor, Statens Naturhistoriske Museum
Trækfuglenes mysterium.

Bo Møllesøe Vinther
Lektor, Niels Bohr Institutet
The REnland ice CAP project.

Mads Gyrd-Hansen
Lektor,  Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
Styring af immunsignalering igennem nye typer af ubiquitinkæder.

Hans Heugh Wandall
Lektor,  Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Copenhagen Center for Glycomics
Betydningen af komplekse kulhydrater for dannelsen af humant væv.

Petrine Wellendorph
Lektor, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Farmakologiske undersøgelser af det neuroaktive stof -hydroxysmørsyre (GHB), også kendt som misbrugsstoffet Fantasy.

Peter Brodersen
Lektor, Biologisk Institut
Sådan forsvarer planter sig mod virusinfektioner.


Kontakt

Lektor, dr.phil. Nils Holtug, Det Humanistiske Fakultet
Tlf. 35 32 88 81

Kommunikationsmedarbejder Pernille Munch Toldam, Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 29 92 41 69

Nyhedsredaktør Anna Høxbro Bak
Mobil: 22 64 03 55