7. februar 2013

Tekstilprofessor modtager stor tysk forskningspris

international anerkendelse

Marie Louise Nosch, professor med særlige opgaver og leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, modtager til efteråret den prestigefyldte Anneliese Meier-forskningspris. Med prisen følger 250.000 euro, som skal bruges til at etablere forskningssamarbejder med kolleger i Tyskland.

Klik for at downloade billedet i høj opløsning

Marie Louise Nosch
Foto: Suste Bonnen

Hvert år uddeler Alexander von Humboldt Stiftelsen i Tyskland Anneliese Meier-prisen til fremtrædende og internationalt anerkendte forskere, som hver får 250.000 euro til at skabe samarbejder med tyske forskerkolleger. Stiftelsen har netop annonceret, at professor Marie Louise Nosch, som er leder af Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, modtager en af årets priser. Hun skal hjælpe tyske kolleger med at fremme internationaliseringen og integrationen af yngre forskere ved forskellige tyske universiteter og museer samt tilbringe forskningstid ved Universitetet i Hannover og undervise der.  

Netop internationalisering har været et af Center for Tekstilforsknings kendemærker under Marie Louise Noschs ledelse, siden det blev etableret for syv år siden. Senest har hun og centret tiltrukket syv såkaldte Marie Curie Mobility-stipendiater, som er talentfulde yngre forskere, der bliver støttet af EU-midler. De syv unge forskere kommer fra blandt andet fra Tyskland, Italien, Belgien, og Spanien.

Lang international forskerkarriere

Allerede som ung studerende i begyndelsen af 1990'erne var Marie Louise Nosch optaget af det internationale fagmiljø, og det fik hende til at tage sin historieuddannelse i Frankrig og Italien. Det var også i Frankrig, at hun nærmest ved et tilfælde opdagede det oldgræske skriftsystem linear B, som bl.a. det mykenske samfund på Kreta benyttede til udførligt at registrere sin omfattende tekstilproduktion for 3.500 år siden.

At optegnelserne over tekstilproduktion fyldte så meget, vakte Marie Louise Noschs nysgerrighed, og hun skrev efterfølgende sin ph.d.-afhandling om netop den mykenske tekstilindustri ved universitetet i Salzburg. Først som 32-årig, i 2002, vendte tekstilforskeren tilbage til Danmark.  

- Årene i udlandet har præget mig ekstremt meget. Da jeg vendte tilbage til Danmark, havde jeg et stort internationalt netværk og et internationalt perspektiv, fordi jeg var vant til at samarbejde med andre nationaliteter. Og det er et meget brugbart værktøj at kunne andre sprog end engelsk. Det er meget lettere at samarbejde med tyskere, franskmænd og italienere, når man taler tysk, fransk og italiensk. Vi går glip af så meget forskning, hvis vi kun orienterer os mod den angelsaksiske verden, mener Marie-Louise Nosch.

Tværfaglighed i højsædet

På Center for Tekstilforskning står Marie Louise Nosch i spidsen for en international forskergruppe, som kombinerer viden om tekstilproduktion fra skriftlige kilder, redskaber, billeder og bevarede tekstiler. Samtidig udvikler forskerne nye naturvidenskabelige metoder til at forstå, hvordan de bevarede tekstiler er produceret – og af hvad.  

- For nylig kunne en af vores forskere, postdoc Karin Margarita Frei, fx afsløre, at det brændenældeklæde, som blev fundet i en urne i bronzealdergraven ved Lusehøj på Fyn, faktisk ikke stammer fra Danmark, men sandsynligvis fra Østrig. Det kunne hun, fordi hun har udviklet en ny metode til at bestemme plantetekstilers oprindelse ved hjælp af strontiumisotoper. En anden vigtig opgave, vi arbejder med, er at kortlægge hvordan tekstilterminologi spredes i 3. til 1. årtusind i Europa og Mellemøsten. Vi kan følge tekstilords rejse, alt efter hvordan ’moden’ skiftede, og nye teknologier kom til.

Prisoverrækkelse

Marie Louise Nosch modtager Anneliese Meier-prisen ved en ceremoni på Goethe Universitet i Frankfurt i efteråret 2013. Den overrækkes af den tyske minister for forskning og uddannelse Cornelia Quennet-Thielen og præsidenten for Alexander von Humboldt Stiftelsen Helmut Schwarz. 

Om Marie Louise Nosch

Født i Viborg i 1970. Uddannet cand.mag. i historie fra universitetet i Nancy, Frankrig, og Napoli, Italien. I år 2000 erhvervede hun sin ph.d.-grad ved universitetet i Salzburg. Fra 2003 til 2005 var hun Carlsberg Research Fellow ved Københavns Universitet, og fra 2005 leder af Danmarks Grundforskningsfonds Center for Tekstilforskning. Blev i 2009 udnævnt til professor med særlige opgaver (mso) ved SAXO-Instituttet på Københavns Universitet.

Marie Louise Nosch har modtaget en række priser, bl.a. Eliteforskerprisen i 2009 og DM's forskerpris i 2008, og er bl.a. næstformand for Danmarks Forskningspolitiske Råd. Hun sidder desuden som næstformand i det videnskabelige råd for Zentrum für Baltische und Scandinavische Archäologie ved Landesmuseum Schloss Gottorp i Slesvig.