8. februar 2013

Man siger ikke længere du, når man mener man

sprogforandring

I 1970'erne begyndte københavnerne at bruge du i betydningen man – fx i en sætning som "det er altid spændende, når du møder nye mennesker" – og brugen bredte sig hurtigt fra København til resten af landet. Men denne betydning af du har, modsat hvad mange tror, været på retur i København de sidste 20 år, og nu forsvinder den også i resten af landet.

Det viser ny stor landsdækkende sprogundersøgelse, som cementerer forskernes teori om, at København er centrum for stort set al sprogforandring i Danmark. Selv de forandringer, der vender igen. 

Foto: iStock

Det er København, der er centrum for sprogforandringer i Danmark

- Det er første gang, at vi over en så kort periode har kunnet følge både udviklingen og afviklingen af et helt specifikt sprogligt træk i dansk. Der har hos forskerne ofte været en antagelse om, at når en sprogforandring som det at bruge ”du” i stedet for ”man” først er gået i gang, så fortsætter udviklingen, til den nye form helt har overtaget den gamle forms plads. Men det behøver altså langt fra altid at være tilfældet, og udviklingen kan vende på meget kort tid, hvis københavnerne af en eller anden grund beslutter sig for det. For så følger resten af landet trop med lidt forsinkelse, fortæller lektor Marie Maegaard fra Københavns Universitet.

Sammen med sine kolleger fra Sprogforandringscentret på Københavns Universitet har hun adgang til digitaliserede lydoptagelser af tre generationers sprogbrug fire forskellige steder i landet. Optagelserne er lavet løbende gennem de sidste 20 år i København, Næstved, Vinderup og Odder. Og det er dette materiale, der danner grundlag for den aktuelle undersøgelse, der netop er publiceret i artiklen Diffusion of Language Change: Accomodation to a Moving Target i tidsskriftet Journal of Sociolinguistics.

- Det er et stort og helt unikt materiale, vi har til rådighed, og det giver os mulighed for meget præcist at følge den sproglige udvikling over tid både geografisk og hos det enkelte individ. Vi kan blandt andet meget tydeligt se, at det især er de unge

"København bestemmer fuldstændig den sproglige udvikling, og sprogbrugerne i de andre dele af landet følger københavnernes eksempel efter lidt tid.

Torben Juel Jensen

københavnere, der er holdt op med at bruge du i betydningen man. Ud over du i betydningen man har vi også undersøgt en række andre sproglige træk – fx det meget udskældte flade a, som i øvrigt også er på retur – og der ser vi nøjagtig samme tendens; København bestemmer fuldstændig den sproglige udvikling, og sprogbrugerne i de andre dele af landet følger københavnernes eksempel efter lidt tid, forklarer lektor Torben Juel Jensen.

De unge jyder foretrækker også københavnsk

Hvorfor det lige er københavnsk, der så massivt dikterer den sproglige udvikling i Danmark, kan der være mange forklaringer på – og sprogforskerne er langt fra enige om, hvad der er årsag og virkning. Dog påviser forskerne i deres undersøgelse en klar sammenhæng mellem danskernes ubevidste sprogholdninger og den store indflydelse, som københavnsk har.

- En del af vores projekt har gået ud på at undersøge, hvordan danskere opfatter forskellige former for dansk. Og det er helt entydigt sådan, at moderne københavnsk scorer højst på alle parametre: Alle informanterne i hele landet, og i særlig høj grad de unge, vurderer talere, der benytter sig af moderne københavnsk, som mere troværdige og tjekkede end talere, der benytter sig af dialekt, siger Marie Maegaard.

Torben Juel Jensen supplerer:

- Det er med andre ord den form for moderne københavnsk, der vurderes højst i sprogholdningsundersøgelsen, som også spreder sig over hele Danmark. Vi kan ikke dermed endeligt konkludere, at det er sprogholdningerne, som afgør, at det er københavnsk, der dominerer, men det er jo dybt interessant og noget, vi skal forske mere i.

Kontakt

Lektor Marie Maegaard
Sprogforandringscentret
Københavns Universitet
Mobil: 51 92 68 04

Lektor Torben Juel Jensen
Sprogforandringscentret
Københavns Universitet
Mobil: 31 90 74 80