15. april 2013

Homoseksualitet er blevet et billede på det moderne liv

kønsforskning

Ny forskning viser, hvordan opfattelsen af homoseksualitet markant har skiftet karakter i Danmark de seneste 25 år. I ph.d.-afhandlingen ’Somewhere, over the Rainbow’ undersøger Michael Nebeling Petersen dansk lovgivningsarbejde, presseomtale og film og konkluderer, at homoseksualitet er blevet et symbol på danske værdier om frisind.

Foto: Björn Söderqvist, flickr.com

Fra Copenhagen Pride Parade
Foto: Björn Söderqvist, flickr.com

I 1999 fik homoseksuelle adgang til stedbarnsadoption, og efter regeringsskiftet i 2001 blev en række lovforslag, der alle sigtede på at forbedre homoseksuelles juridiske rettigheder, fremlagt i Folketinget. I de forhandlinger omtaler mange politikere de homoseksuelle som en vigtig del af idéen om Danmark. Det står i modsætning til den tilsvarende proces i 1989, hvor Folketinget vedtog loven om registreret partnerskab:

-Min afhandling viser en markant udvikling i billedet af homoseksualitet i Danmark. Den homoseksuelle figur er grundlæggende forandret fra at være forbundet med fx degeneration, selvmord, AIDS og sygdom til at blive relateret til liv i form af reproduktion, national genkendelse, ægteskab og slægtskab, siger ph.d. Michael Nebeling Petersen.  

Hvor den homoseksuelle i forhandlingerne i 1989 alene blev tolereret, så længe han eller hun ikke forstyrrede det heteroseksuelle ægteskab, blev han eller hun altså 10 år senere i stedet netop til det, der bekræftede institutioner som ægteskab, monogami og kernefamilie:

-Den homoseksuelle er ikke længere ’den Anden’. I stedet er den homoseksuelle nu også det, der understøtter det normale, siger ph.d. Michael Nebeling Petersen.

Det moderne Danmark

Ifølge Michael Nebeling Petersen er homoseksualitet blevet et symbol på danske værdier:

- I forhandlingerne om ’Lov om registreret partnerskab’ i 1989 kan homoseksualiteten tåles, men den bliver samtidig opfattet som en trussel mod nationens renommé. Omkring årtusindskiftet bliver den homoseksuelle en figur, der kan synliggøre idéer om nationale og religiøse fællesskaber – og bliver en vigtig funktion i konstruktionen af et moderne og frisindet Danmark.

Michael Nebeling Petersens undersøgelser griber desuden fat i avisomtaler af den danske Gay Pride-parade og afholdelsen af World Out Games i 2009 samt spillefilm fra de seneste år. I de to events samt i film som den danske ’Rosa Morena’ fra 2010 er homoseksualiteten komplet inkorporeret i et billede af det frisindede Danmark. Til gengæld er det nu andre grupper – som bliver iscenesat som modstandere af de homoseksuelle events – der, som de homoseksuelle 20 år tidligere, truer samfundets stabilitet.

Kontakt

Ph.d. Michael Nebeling Petersen 
Københavns Universitet
Tlf.: 26 27 71 47

Kommunikationsmedarbejder Henrik Friis
Det Humanistiske Fakultet
Tlf.: 20 56 91 12