01. juli 2009

Særprægede ordbøger

På fredag d. 3. juli kan man stifte bekendtskab med fire latin-danske ordbøger fra renæssancen, der udmærker sig ved i modsætning til den moderne opfattelse af ordbøger at være tematisk inddelte læseordbøger.
Det er Simon Skovgaard Boeck fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, der i sin ph.d.-afhandling har kastet sig over at undersøge de særprægede ordbøger fra anden halvdel af 1500-tallet, idet han stiller spørgsmålet: Hvordan kommer denne periodes brydning mellem nyt, gammelt og oldtid til udtryk i det danske ordforråd?

Svaret herpå og meget mere om det danske ordforråds 500 år gamle historie vil være på Fakultetets dagsorden, når Simon Skovgaard Boeck på fredag forsvarer sin ph.d.-afhandling Fire tematiske ordbøger fra dansk renæssance.

De fire ordbøger, Simon Skovgaard Boeck har underkastet et videnskabeligt lys, er:

  • Jon Tursens Vocabularius rerum, 1561
  • Henrik Smiths Libellus vocum Latinarum, 1563
  • Poul Nielsen Hingelbergs Vocabulorum variorum expositio, 1576 og
  • Mads Pors' De nomenclaturis Romanis

Professor Finn Hauberg Mortensen fra Københavns Universitet vil lede forsvarshandlingen, mens bedømmelsesudvalget består af institutleder, mag. art. Bente Holmberg (formand) fra Københavns Universitet, direktør, ph.d. Sabine Kirchmeier-Andersen fra Dansk Sprognævn og lektor, mag. art. Viggo Sørensen, Aarhus Universitet.

Se tid og sted