29. juni 2009

Nyt karrieretilbud til fakultetets studerende

Den 1. oktober begynder 24 kandidatstuderende i fakultetets nye JobLab, og i løbet af 2010 skal godt 100 studerende igennem fakultetets nyeste karrieretilbud. JobLab tilbyder bl.a. innovationsworkshops, undervisning i projektstyring og systematisk kompetence- og karriereafklaring - udbudt i et samarbejde mellem Væksthuset Katalyst og fakultetets Studie- og Karrierevejledning.

De mange nye initiativer i JobLab, der skal skabe en bedre overgang mellem uddannelse og arbejdsmarked for fakultetets studerende, er blevet muligt med en ny bevilling på 2,1 mio. kr. fra Videnskabsministeriets pulje til nedbringelse af dimitentledighed.

Nye erfaringer

Prodekan for uddannelse Hanne Løngreen siger om det nye initiativ:

- Vi igangsætter hele tiden nye tiltag, som kan gøre vores kandidater bedre rustet til arbejdsmarkedet og som kan være med til at skærpe deres fokus på de kompetencer, de har fået i løbet af uddannelsen. Denne gang har vi hentet inspiration i de engelske universiteters PDP (Personal Development Planning) og videreudviklet vores eksisterende tiltag inden for karrierevejledning og innovation.

- Desuden lærte vi af kandidatundersøgelsen fra 2007, at mange humanistiske kandidater mangler en praktisk dimension - fx projektstyring, it-færdigheder og mundtlig formidling - og det er vi nu i stand til at tilbyde dem.

Tre søjler 

JobLab bygger på tre søjler:

 1) En "Fagligheden i praksis/innovationsworkshop", hvor de studerende får deres faglighed bragt i spil med en konkret udviklingsopgave i en tværfaglig workshop.

2) Kurser i "Supplerende færdigheder og kompetencer", hvor de studerende undervises i og får praktisk erfaring med projektstyringsværktøjer, systematisk idégenerering og mundtlig formidling/præsentationsteknik.

3) Introduktion til "Jobsøgning og arbejdsmarked". I hele JobLab-forløbet arbejder de studerende systematisk med kompetence- og karriereafklaring. De introduceres til forholdene på arbejdsmarkedet, karrieremuligheder, virksomhedskultur og de får mulighed for at deltage i virksomhedsbesøg. Samtidig undervises de i jobsøgning.

Ved semesterstart udbydes pladserne på det første hold i JobLab. Hold øje med opslag på Studieportalen.