6. februar 2009

24 nye ph.d.-studerende på fakultetet

I forårssemestret begynder 24 nye ph.d.-studerende deres forskeruddannelse på Det Humanistiske Fakultet. Se her, hvem de er, og hvilke projekter de går i gang med.


De ph.d.-studerende er, set øverst fra venstre 

 1. Martin Lemberg Pedersen, MEF: On EU’s immigration policies: On liberal responsibility, double-standards and states of Exception

 2.  Ann Sofie Thorhauge, SAXO: Materialisering af det immaterielle klima

 3. Theodor Willibald Harbsmeier, SAXO: Leksikaliseret litotes på latin

 4. Asta Smedegaard Nielsen, MEF: Forestillinger om ”det danske” i tv-nyheder om terrorisme

 5. Ann-Sofie Gremaud, IKK: Spor af kolonisering af Island i dansk/islandsk kunst efter 1830

 6. Søren Staal Balslev, ENGEROM: Døden, apokalypsen og transcendentale flugtstrategier

 7. Karen Benedicte Busk-Jepsen, IKK: Den antropologiske vending i kunsten og kunsthistorien

 8. Adam Hyllested, INSS: The Shared Indo-European and Uralic Vocabulary

 9. Casper Radil, MEF: Partoftheweb.com

 10. Esther Wellejus, MEF: Portrætfilmen i moderne dansk dokumentarfilm

 11. Klaus Nielsen, INSS: Døm altid bogen på omslaget

 12. Jesper Kruse, ENGEROM: The Linguistics of Free Verse

 13. Line Burholt Kristensen, INSS: Hvor sidder syntaksen? Sætningsprocessering i et neurolingvistisk og funktionelt-kognitivt perspektiv

 14. Anna Steenberg Gellert, INSS: Udvikling af læsehastighed hos børn med forskellige sproglige forudsætninger

 15. Jessica Ortner, ENGEROM: Elfriede Jelinek – Erindringens blodige kartarsis

 16. Michael Nebeling Petersen, INSS: Homoseksuel emancipation i dansk samtid

 17. Jens Black Jørgensen, TORS: Mythological Manuals. Mythology and Ritual Heumeneutics in Ancient Egypt

 18. Anne Katrine Kleberg Hansen, SAXO: Opfattelser af kropsstørrelser, sundhed & fedme i medicinske tekster 1700 - 1900

 19. Sandra Lucas, TORS: Hvad er meningen med aspekt i futurum?

 20. Brian Due, INSS: Ideudviklingens kommunikative orden

 21. Andreas Bandak, TORS: Sekularitet og religiøsitet i den moderne arabiske verden

 22. Lene S. K. Schmidt, MEF: Sprogvurdering – når ord får betydning

 23. Zlatko Jovanovic, SAXO: Fællesskabsfølelse, etnicitet og identitet i Jugoslavien 1974 - 1991

 24. David Thore Gravesen, MEF: Ungdom og marginalisering (ikke med på billedet)