Sprog- og kommunikationsrådgivning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Uddannelser > Tilvalg og sidefag > Oversigt over tilvalgskurser > Sprog- og kommunikatio...

Sprog- og kommunikationsrådgivning

"Det er godt, hvis du giver verdens bedste råd. Det bliver bedre, hvis du overbeviser om, at det bør gennemføres. Allerbedst er det, hvis du sørger for, at det bliver til virkelighed!”

Drømmer du om at arbejde professionelt med kommunikation – fx som kommunikationsmedarbejder, webredaktør, social media manager, kommunikationsrådgiver, pr-medarbejder, sprogkonsulent eller informationsmedarbejder – så er dette tilvalg lige noget for dig.

På Sprog- og kommunikationsrådgivning uddanner vi studerende til at blive dygtige kommunikationsmedarbejdere og -rådgivere. De studerende lærer: 

  • at skrive og tale godt i væsentlige genrer i en organisation
  • at analysere organisationer, fx deres intentioner og mål, samt analysere organisationers kultur, sprog og tekster
  • at afdække målgruppers holdninger og viden
  • at analysere andres kommunikation og vise dem, hvordan de skal bære sig ad for at gøre det bedre
  • at få andre til at forbedre deres kommunikation
  • at råde organisationer om, hvordan deres kerneværdier bedst virkeliggøres i deres kommunikation

Tilvalgsuddannelsen i Sprog- og kommunikationsrådgivning består af tre kurser: 

Som tilvalgsstuderende kan du følge alle tre kurser som en samlet pakke, eller du kan følge et enkelt kursus. Hvert kursus tæller 15 ECTS, og hele tilvalget tæller 45 ECTS.

Kurset Faglig formidling er placeret i efterårssemestret (4 timer om ugen). Sprog og Norm og Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb (begge 3 timer om ugen) er placeret i forårssemestret.

Tilvalget er åbent for både danskstuderende og studerende ved det Humanistiske Fakultet, og både BA-studerende og KA-studerende kan følge kurserne.

Nedenfor beskrives de enkelte kurser, og du kan også læse mere i studieordningen (se under afsnittet 'Tilvalg') og under 'læs mere' nedenfor.

Faglig formidling

På kurset Faglig formidling opnår du tekstnær viden og færdigheder med henblik på at kunne: 

  • analysere og kritisere en tekst 
  • rådgive om forbedringsmuligheder 
  • producere en vellykket tekst.

Emnerne for undervisningen er: sprog og stil, komposition og informationsstrukturer, image og troværdighed, den dagsordensættende proces, pressekontakt, kampagnestrategi, målgruppeanalyse og undersøgelsesmetoder.

I undervisningen arbejder vi både med formidlende tekster, pjecer, pressemeddelelser, mundtlige præsentationer, PowerPoint, hjemmesider, CMS-systemer, artikler og sociale medier.

Udover at læse en masse om disse emner og genrer får du også konkrete erfaringer med at arbejde med en lang række af disse ting. Derudover indgår også virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne fagfolk, som til dagligt arbejder med strategisk kommunikation, i semesterplanen.

Dette kursus kombinerer i høj grad teori og praksis. Derfor vil timerne bestå af såvel oplæg fra underviser som fremlæggelser og diskussioner af deltageropgaver. Opgaverne spiller altså en vigtig rolle på dette kursus. Opgavernes indhold vil være forholdsvis præcist defineret af underviseren, ligesom rammerne for besvarelserne vil være meget målrettet mod lige netop den pågældende fase i kurset. Link til kursusbeskrivelse i kurser.ku.dk

Sprog og norm

Kurset Sprog og norm fokuserer på de normer, der gælder for dansk sprog og sprogbrug. Kurset giver dig færdigheder i at beherske den officielle skriftsprogsnorm og i at vejlede i almindelige normproblemer.

Kurset giver deltagerne et solidt kendskab til de eksplicitte normer, der gælder for moderne dansk. Vi beskæftiger os med både sprogets formelle plan, fx i form af grammatik, retstavning og tegnsætning, og med sprogbrugsplanet, fx i form af den sproglige realisering af forskellige pragmatiske normer. Sikkerhed her er et minimumskrav til enhver professionel sprog- og kommunikationsrådgiver.

Vi studerer også, hvorledes normer opstår, bevares og ændres gennem påvirkning fra fx skole, erhverv, sprognævn og medier; og fra andre sprog og kulturer. Og vi beskæftiger os med normer i bredere betydning: de forskellige diskurser som binder organisationer og samfund sammen, eller som deler dem. Her findes de værdisystemer, som ligger bag udformningen af de implicitte eller eksplicitte sproglige og kommunikative normer, og som kan forklare sprogbrugernes holdninger til forskellige former for normbrud. Link til kursusbeskrivelse i kurser.ku.dk.

Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb

Målet med Kommunikationsrådgivning med projektorienteret forløb er at øge de studerendes viden om, hvordan man helt konkret rådgiver om sprog og kommunikation. Derfor er kurset en kombination af undervisning på universitetet og en praktikperiode, hvor du arbejder som sproglig rådgiver i en virksomhed. Ved at deltage i dette kursus og den tilhørende praktik får du viden om og erfaringer med at give gode råd om sprog og kommunikation.  

Dette kursus skal gøre deltagerne til gode sprog- og kommunikationsrådgivere ved dels at bibringe dem viden om organisationer, organisationskultur og det at bedrive sproglig rådgivning og dels at lære dem teknikker til at udføre rådgivning. Derudover er det kursets formål at integrere deltagernes personlige udtryksform med det faglige indhold, så deltagerne bliver rådgivere med gennemslagskraft.

Det særlige ved dette kursus er den meget tætte kobling mellem teori og praksis; mellem undervisning og praktikophold.

Formålet med kurset er at øge deltagernes 1) viden om organisationer og om, hvordan man giver råd om sprog og kommunikation, 2) færdigheder i at give råd om sprog og kommunikation, herunder a) situationsanalyse, b) opstilling af realistiske mål for rådgivningen og c) træning af den enkelte deltager i den mest effektive optræden som rådgiver.

Beherskelse af teknikker trænes ved øvelser "i skolestuen" og ved et 6 ugers praktikophold på en arbejdsplads a mindst 15 timer om ugen, hvor deltagerne arbejder med kommunikationsrelaterede arbejdsopgaver.

Undervisningen på universitetet består af oplæg fra underviser, diskussioner af den teoretiske litteratur samt fremlæggelser og diskussioner af såvel underviserformulerede opgaver som cases fra praktikperioden. Derudover vil der være oplæg fra professionelle kommunikationsrådgivere med praktiske erfaringer. Link til kursusbeskrivelse i kurser.ku.dk.

Den 1. november holder lektor Gitte Gravengaard introdag for forårets studerende Kommunikationsrådgivning med praktik. Læs mere her.

Læs mere

Studerende har typisk en række spørgsmål i forbindelse med projektorienterede forløb. Derfor har vi i højremenuen på denne side samlet de spørgsmål , som studerende oftest stiller, og forsøgt at give fyldestgørende svar. Her kan du også finde et orienterende brev til praktikstedet, et udkast til jobbeskrivelse samt links til, hvor du kan se praktikopslag, som er sendt til INSS.

Mere information om tilvalgsuddannelsens tre kurser, eksamen og undervisere finder du på kurser.ku.dk. Hvis du oplever uoverensstemmelser mellem oplysningerne på denne side og kurser.ku.dk, er det altid oplysningerne på kurser.ku.dk, der gælder. Læs også mere i studieordningen for tilvalget i Sprog- og kommunikationsrådgivning (se under afsnittet 'Tilvalg').

Kontaktperson for tilvalgsuddannelsen i Sprog- og kommunikationsrådgivning er lektor Gitte Gravengaard, e-mail: gravengaard@hum.ku.dk.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Studievejledningen på INSS