KA-tilvalg i Oversættelse og formidling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Uddannelser > Tilvalg og enkelte kurser > Oversigt > Oversættelse og formid...

Kandidattilvalg i Oversættelse og formidling

Oversættelse og evnen til at kommunikere og formidle på tværs af forskellige sprog og kulturer spiller globalt en stadig større rolle i vores moderne virkelighed. Det gælder inden for nyhedsformidling, litteratur, politik og erhvervsliv, og det omfatter oversættelse af skrevne tekster, tolkning, filmtekstning, oversættelse og bearbejdning af de hybride genrer på internettet.

Profilen/kandidattilvalget i Oversættelse og Formidling vil omfatte både praksis (egen oversættelse og oversættelseskritik) og teori (refleksion over og kritisk stillingtagen til de forskellige problemer der behandles inden for moderne oversættelsesstudier). Den vil derigennem give den studerende mulighed for at udvikle kompetencer der kan bruges i de forskellige erhvervsmæssige sammenhænge hvor oversættelse og mediering mellem sprog, litteraturer og kulturer er en central faktor. Det kan være som oversætter af litteratur, humanistisk faglitteratur, journalistik, internettekster, film- og tv-produktioner etc., som forlags- og kulturmedarbejder (redaktionsarbejde, anmeldervirksomhed, sproglig revision etc.), som informations- og formidlingsmedarbejder inden for offentlige og private organisationer der arbejder internationalt og tværkulturelt, og som underviser på forskellige niveauer og forskellige sammenhænge.

Struktur

Inden for den samlede kandidatuddannelse i et af Institut for Engelsk, Germansk og Romansks sprogfag består profilen af:

  • Modul 1 (obligatorisk) på første semester: et oversigtskursus kombineret med mindre hjemmeopgave (15 ECTS)
  • Modul 2 (obligatorisk) på andet semester: et særligt studeret emne der kombineres med oversættelsespraksis eller oversættelseskritik (15 ECTS)
  • Modul 5 (ikke obligatorisk, men anbefales) på tredie semester: et oversættelsesrelateret praktikophold på forlag, oversætter-/tekstningsbureau, privat eller offentlig organisation der arbejder internationalt/tværkulturelt (15 ECTS)
  • Modul 6 (obligatorisk) på fjerde semester: speciale inden for et emneområde der kombinerer det centrale fag og oversættelsesprofilen (30 ECTS)

Læs mere i studieordningen.

Du kan også kontakte studievejledningen på instituttet.

Kurser.ku.dk

Se kurser.