Tilvalg (BA) i finsk – Københavns Universitet

Tilvalg i finsk (bachelorniveau)

Finsk, 45 ECTS (+ 30 ECTS propædeutik)

Bachelortilvalget i finsk består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Bachelortilvalget i finsk omfatter derudover 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. 

Bemærk at prøverne i Propædeutik 1 og Propædeutik 2 skal være bestået eller tilmeldt, før du må aflægge prøven i Sprogfærdighed.

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalgskurser

Modul 2 og modul 5 kan læses som enkeltstående tilvalg uden propædeutik.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på finsk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.