Latin – Københavns Universitet

Aktuelle studieordninger for Latin

NB. Læs her først

Reglerne for studieaktivitet og tilmelding til prøver samt for eksamen og censur beskrives i disse tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet. Tillæggene erstatter reglerne på de pågældende områder beskrevet i nedenstående studieordninger.


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-niveau

KA-sidefag

Propædeutik

Nedenstående ordninger gælder for studerende på fjernundervisningen indskrevet via Åbent Universitet.

Andet