Informationsvidenskab og kulturformidling – Københavns Universitet

Forside > Uddannelser > Studieordninger > Informationsvidenskab ...

Aktuelle studieordninger for Informationsvidenskab og kulturformidling

NB. Læs her først

Reglerne for studieaktivitet og tilmelding til prøver samt for eksamen og censur beskrives i disse tillæg til alle studieordninger på Det Humanistiske Fakultet. Tillæggene erstatter reglerne på de pågældende områder beskrevet i nedenstående studieordninger.


Bacheloruddannelse

Bachelortilvalg

Bibliotekar DB

Kandidatuddannelse

Kandidatstuderende, der ikke er overført til 2013-ordningen, skriver speciale efter hhv. 2008- eller 2011-ordningen. Specialebestemmelserne er identiske med bestemmelserne i 2013-ordningen; bortset fra specialiseringskrav. Der skrives ikke specialiseringsspeciale.

Engelsksprogede versioner af kandidatuddannelsesstudieordninger