Optimering af informationsarkitekturen i FN’s World Food Programme – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Samarbejde > Humanioras impact: 23 eksempler > Optimering af informat...

10. maj 2015

Optimering af informationsarkitekturen i FN’s World Food Programme

vidensdeling og informationshåndtering

WFP har indledt et samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) om at etablere en professio­nel håndtering og organisering af viden og information på tværs af lande og kulturer i organisationen.

Susanne Ørnager

FN-organisationen World Food Programme (WFP), der har hovedsæde i Rom og landekontorer i mere end 80 lan­de, har erkendt behovet for intelligente, digitale løsninger med henblik på forbedring af videnhåndtering og -deling globalt. Viden om lokale forhold, nødhjælp og logistik skal være let tilgængelig, så organisationen og dens medarbejdere med få timers varsel kan mobilisere sig og handle effektivt, når befolkningsgrupper udsættes for naturkata­strofer, hungersnød og krig.

IVA’s rolle

WFP har indledt et samarbejde med Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) om at etablere en professio­nel håndtering og organisering af viden og information på tværs af lande og kulturer i organisationen. Haakon Lund og Susanne Ørnager fra IVA har derfor:

  • analyseret brugernes (dvs. WFP’s medarbejderes og frivilliges) søgninger efter og adgang til information ved hjælp af såvel intranet som internet.
  • analyseret WFP’s informationsarkitektur og leveret anbefalinger til en ny struktur, der vil gøre det muligt for brugerne hurtigt at finde den viden, de har brug for. Dette stiller krav til registrering af information, navigationsstruktur på intra- og internet samt et effektivt og entydigt kategoriseringssystem, en såkaldt taxonomi.
  • bidraget til etablering af en fælles terminologi og en fælles forståelse i hele organisationen af knowledge management, dvs. håndtering af viden.

Haakon Lund

Konkret skal forskerne dels udvikle en emneordsliste, der sikrer en ensartet terminologi på samtlige landekontorer, dels et system af synonymringe, der gør informationssøgning langt mere effektiv. Synonymringene indebærer, at man på én gang søger på mange ord, der dækker det samme begreb. Søger man fx på ’poverty mitigation’, vil systemet samtidig søge på ’poverty reduction’, poverty alleviation’ og andre synonymer.

For at sikre den fremtidige effekt af disse tiltag anbefaler Haakon Lund og Susanne Ørnager, at WFP udvikler en fælles Knowledge og Information Management-strategi for at forbedre de nuværende, isolerede forløb af forskellige systemer og processer, som finder sted. Desuden anbefaler de, at der udnævnes en person med centralt ansvar samt en række lokale eksperter, taxonomy champions, til fortsat at udvikle og vedligeholde informationsarkitekturen.

Impact

Haakon Lund og Susanne Ørnager bidrager substantielt til en effektivisering af WFP’s nødhjælpsarbejde og dermed til, at flere mennesker i nød får hjælp hurtigere for de midler, WFP har til rådighed. Projektet gør det muligt at akkumulere stadig mere viden og sikre dens tilgængelighed for dem, der har brug for den. Succeskriteriet er at udvikle forskellige strategier for hele organisationen og at ansætte en medarbejder med ansvar for vedligeholdelse og fortsat udvikling af taxonomien, samt at udpege lokale eksperter.

Læs mere

Artiklen ”Taxonomy Champions” beskriver Haakon Lund og Susanne Ørnagers arbejde for FN og WFP.