Akademisk Råd – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Om fakultetet > Råd og udvalg > Akademisk Råd

Akademisk Råd

Akademisk Råds opgave er at rådgive dekanen om den interne fordeling af bevillinger, forskning, uddannelse og planer for vidensudveksling samt at indstille til bedømmelsesudvalg i (VIP-)ansættelsessager samt at tildele ph.d.-grader, doktorgrader og priser.

Akademisk Råd mødes én gang om måneden. Dekanen er født medlem, mens de øvrige medlemmer er valgt i tre valggrupper: VIP, TAP og studerende. Repræsentanter for de to førstnævnte vælges for tre år ad gangen, mens de studerende er på valg hvert år. Desuden deltager fakultetets prodekaner og fakultetsdirektøren om muligt i møderne, dog uden stemmeret.

Rådets sammensætning

Formand


Ledelsesrepræsentanter


VIP


Studerende


TAP


 • Specialkonsulent Hans Otto Emborg Bünemann (TAP-observatør uden stemmeret)
  Strategi & Forskningsstøtte, 26 92 35 43
 • Specialkonsulent Hans-Christian Køie Poulsen (TAP-observatør uden stemmeret)
  Strategi & Forskningsstøtte, 21 84 96 65
 • Forskningsfuldmægtig Lin Fitje Solvang  (TAP-observatør uden stemmeret)
  Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 35 32 82 05

Suppleanter


VIP

 • Ulrik Ekman, VIP (IKK)
 • Sidsel Eriksen, VIP (Saxo)
 • Henrik Hovmark, VIP (NFI)
 • Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, VIP (ENGEROM)
 • Henrik Jochumsen, VIP (IVA)
 • Anders Michelsen, VIP (IKK)
 • Kim Ryholt, VIP (ToRS)
 • Svend Skriver, VIP (INSS)
 • Lisa Storm Villadsen, VIP (MEF)

Studerende

 • Maya Elise Filskov
 • Tue Nielsen
 • Sandi Rizvic

TAP

 • P.t. ingen suppleanter