Trykkeriet Grafisk – Københavns Universitet

Trykkeriet Grafisk

Professionelt trykkeri for ansatte på hele KU med beliggenhed på Søndre Campus

Grafisk er et professionelt trykkeri, der servicerer ansatte på hele Københavns Universitet. Publikationsenheden Publikom og trykkeriet Grafisk samarbejder ofte om salgs- og produktionsopgaver. 
Alle Københavns Universitets fakulteter, institutter, administrative enheder mv. er velkomne til at forhøre sig om mulige pakkeløsninger i copyright, produktion og salg via Grafisk og Publikom.

Trykkeriet producerer en bred vifte af tryksager.

Eksempler på tryksager

• Ph.D.-afhandlinger
• Konferencemateriale
• Posters
• Roll-ups
• Flyers
• Tidsskrifter
• Kompendier
• Visitkort
• Kursusmateriale
• Booklets
• Postkort

Udover de nævnte eksempler på tryksager, kan der laves aftaler om særlige tryksager. 
Ring eller skriv og forhør dig om muligheder, priser og leveringstider. Kontaktoplysninger findes i boksen i højre side.

(1. november 2011 blev trykkerierne på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Det Humanistiske Fakultet fusioneret med fælles adresse på Det Humanistiske Fakultet)