To foredrag om sprogudvikling i teori og praksis – Københavns Universitet

Forside > Arrangementer > Sprogudvikling i teori...

To foredrag om sprogudvikling i teori og praksis

To gæster fra forskergruppen Naturalist Studies In the Diachrony of English (NatSIDE) holder foredrag om sprogudvikling i teori og praksis.

Nikolaus Ritt: Diachronic (Mor-)phonotactics: Schwa loss & the evolution of final consonant clusters in Middle English

Eva Zehentner: (Un-)cooperativeness in communication and the explanation of subjectification in semantic change

Biografier

Nikolaus Ritt er professor i engelsk historisk sprogvidenskab ved Wiens Universitet (https://anglistik.univie.ac.at/home/staff-members/ritt/) og leder af gruppen NatSIDE som forsker i engelsk sproghistorie med udgangspunkt i Natural Linguistics (http://anglistik.univie.ac.at/research/natside/). I sin alsidige forskning har han bl.a. beskæftiget sig med diakron fonologi, morfologi og morfonologi, darwinistiske modeller for sprogudvikling, komplekse adaptive systemer og sprog og kognition. Han har bl.a. udgivet Selfish sounds. A Darwinian approach to language change (Cambridge University Press, 2004) og været redaktør for Folia Lingustica Historica.

Eva Zehentner er postdoc på afdelingen for engelsk ved Wiens Universitet (https://anglistik.univie.ac.at/home/staff-members/zehentner/) og ph.d. på afhandlingen On competition and cooperation in Middle English ditransitives som undersøger udviklingen af relationen mellem indirekte objekt og to-objekt (’the dative alternation’) fra et konstruktionsgrammatisk og et evolutionsteoretisk perspektiv. Hun er mag.phil. i engelsk og indoeuropæisk, og hendes forskningsinteresser omfatter bl.a. diakron morfosyntaks, spilteoretiske modeller for sprogudvikling og evolutionær pragmatik.

Abstracts følger.

Flere oplysninger på Lingvistkredsens hjemmeside.