Fældet af formuleringerne – fra lingvistik til livstid – Københavns Universitet

Forside > Arrangementer > Fældet af formuleringerne

Fældet af formuleringerne – fra lingvistik til livstid

Sproget som bevismateriale


Dna-spor, vidneudsagn og tekniske beviser kan være med til at afgøre om en mistænkt person er skyldig i en forbrydelse eller ej, men det kan sproglige mønstre også - en tilsyneladende uskyldig detalje, som måden du sætter punktummer på, kan være helt karakteristisk og afslørende.

Retslingvistikken er et bredt felt med en lang historie, men det er nyt at anvende sprogvidenskabelige metoder i efterforskning af kriminalsager. I oplægget vil lektor Tanya Karoli Christensen fortælle om hvordan sprogforskningen kan anvendes til analyse af inkriminerede tekster, fx til at afdække underforstået betydning, til at pege på en skribents sociale baggrund, eller til at vurdere om to sæt tekster kan være skrevet af samme person.

Vi skal bl.a. se nærmere på en dansk sag, hvor Tanya Karoli Christensen analyserede 19 meget forskelligartede trusselsbreve for at kunne vurdere om de havde samme ophavsmand.

Arrangementet er del af Alumneforeningens "Vindue til forskningen"-arrangementer, hvor KU's førende forskere inviterer dig inden for i deres aktuelle forskningsprojekter. De deler ud af deres viden, giver dig mulighed for at komme tilbage til universitetets vidensmekka og opdaterer dig på de nyeste landvindinger inden for emnet.

Deltagelse er gratis for alle medlemmer af KU’s Alumneforening. Medlemskab af foreningen er gratis.

Tilmeld dig her

Om oplægsholderen

Tanya Karoli Christensen er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor hun bl.a. forsker inden for feltet retslingvistik (eng: Forensic Linguistics). Kort fortalt trækker de retslingvistiske analyser på semantik, pragmatik, sociolingvistik og korpuslingvistik og anvendes på problemstillinger vedrørende kriminalretlige eller civilretlige spørgsmål.

Læs mere Tanya og hendes forskning.