Digitale værktøjer – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Forskning > Digital humaniora > Digitale værktøjer

Digitale værktøjer

På fakultetet er der udviklet en lang række digitale værktøjer, ressourcer og samlinger, som er offentligt tilgængelige.

Autoriserede stednavne i Danmark

Officiel fortegnelse over stednavne i Danmark med den autoriserede retskrivning og med tilknyttede kort.

Se fortegnelsen.

Bogstaver og lyd i dansk

Database, som kobler udtale med bogstaver og viser, hvilke stavemåder de enkelte sproglyde kan have.

Undersøg forholdet mellem bogstaver og lyd i dansk.

Danish Phonetically Annotated Spontaneous Speech - DanPASS

Er en samling af annoteret tale (fonetisk) af et stort dansk talesprogskorpus.

Åbn DanPASS.

CLARIN-DK - Common Language Ressources and Technology Infrastructure

Projektet udgør det danske bidrag til den europæiske forskningsinfrastruktur for humaniora, CLARIN ERIC. Projektet er støttet af DIGHUMLAB. CLARIN-DK råder over en platform, hvor forskere kan få adgang til de sprogbaserede materialer og værktøjer, som efterhånden deponeres af forskere fra forskellige universiteter og institutioner:

  • Tekstkorpora – 46.000 tekstressourcer samlet i 5 overordnede korpora, 100.000 annotationer
  • Taleressourcer, multimodale ressourcer
  • Ordbøger, wordnets mv.
  • Værktøjer

Samarbejdspartnere: Partnerne i DIGHUMLAB (nationalt), partnerne i CLARIN ERIC (internationalt),  www.clarin.eu.

Få adgang til værktøjer og ressourcer.

Danmarks Stednavne

Database, der rummer omkring 210.000 stednavne i Danmark og deres historiske kildeformer.

Se databasen.

DanNet

DanNet er et ordnet, dvs. en samling sproglige data med betydningsdefinitioner udtrykt i et formelt sprog, hvortil der knyttes de sproglige udtryk som kan udtrykke pågældende betydning. De enkelte betydninger forbindes med hinanden ved at definere de semantiske relationer der hersker mellem dem.

Se DanNet.

Dansk Sprog- og Stilhistorisk Tekstbase

Tekstbasen giver adgang til en samling af tekster fra perioden 1400-1700. Teksterne spænder over flere genrer, fx salmetekster og uddrag fra tingbøger.

Åbn tekstbasen.

Danske kalkmalerier

Databasen indeholder en stor samling billeder af danske kalkmalerier, som bl.a. kan søges frem geografisk eller emnebaseret.

Søg i databasen.

Danske runeindskrifter

Database som omfatter 900 danske runeindskrifter fra jernalder til middelalder. 

Søg i runebasen.

Danske stednavne

Registerdatabase, som dækker størstedelen af stednavnene i Danmark og Sydslesvig.

Søg i basen.

Danskernes navne

Søgbar base med oplysninger om danskernes navne (fornavne, mellemnavne, efternavne) med tilknyttede oplysninger om fødested og -tid, baseret på CPR-registret 1. januar 2005.

Slå op i navnebasen.

Det digitale katalog over håndskrifter: handrit.org

Søgbart katalog over håndskrifter i Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling og i Islands nationalbibliotek.

Se kataloget.

Dialektkort

Interaktivt danmarkskort med lydklip med talesprog fra hele Danmark, som også viser udskrifter fra materialet. Det er muligt at søge efter forskellige dialekttræk og se, hvor i landet de optræder.

Se dialektkortet.

DigDag: Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi

DigDag integrerer tid og rum i et dynamisk atlas, som bl.a. kan vise Danmarks administrative inddeling fra år 1660 til i dag, kortlægger amter, kommuner, sogne mm. og beskriver forholdet mellem dem. Derudover kan man se, hvor et stednavn findes, hvad det betyder og meget mere. Samarbejdspartnere: Statens Arkiver, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kort og Matrikelstyrelsen, Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Kulturarvsstyrelsen

Prøv det digitale atlas.

Folkeviser fra renæssancen

Samling af folkeviser, som optrådte særligt hyppigt i 1500-tallets visebøger med de forskellige versioner af viserne.

Se viserne.

Håndskrifter på nettet

En stor samling middelalderhåndskrifter, bl.a. islandske sagaer, bønnebøger, lægebøger og lovsamlinger er tilgængelige i bladrebøger via haandkrift.ku.dk.

Læs i middelalderhåndskrifterne.

Korpus Bysoc 

En søgbar samling af transskriptioner af et stort antal optagelser med de københavnske sociolekter, uden lydgengivelse.

Søg i samlingen.

Korpus CorDiale

Database som rummer transskriptioner af 170 kortere eller længere af optagelser med traditionel dialekt, uden lydgengivelse.

Søg i basen.

Landbohistorisk Selskabs Adkomstregistrering 1513-1550

Søgbart register over sted- og personnavne fra de dokumenter i perioden som vedrører et ejendomsforhold til landgods.

Søg i basen.

LARM.fm - Lydarkivet for RadioMedier

LARM.fm er en infrastruktur til forskning i radio og lydmedier. Med LARM er der etableret et digitalt arkiv med værktøjer og en bibliografi, der gør det muligt for forskerne at søge i og beskrive den radiofoniske kulturarvs mange optagelser. LARM.fm har den største samling af talt lyd i Danmark og er en af de største lydsamlinger internationalt.

Samarbejdspartnere: Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Ålborg Universitet, Danmarks Radio, Statsbiblioteket,  DeiC, Kolding Designskole og Mediemuseet.

Få adgang til radioarkivet.

Muslimske fornavne i Danmark

Digital ordbog med forklaringer og med angivelse af antal forekomster over de muslimske fornavne i Danmark.

Se ordbogen.

Ordbog over det norrøne prosasprog

Ordbogen dækker det norrøne (norsk-islandske) prosasprog i perioden fra ca. 1150 til 1540.

Få adgang til ordbogen.

Shkarat Msaied Neolithic databasen

Databasen indeholder registreringer og dokumentation for arbejdet med udgravningen i Shkarat Msaied i Sydjordan, bl.a. i form af fotos, dagbøger og tegninger. Der er adgang til dataene under Creative Commons.

Se projektets hjemmeside (hvor man også kan bestille adgang).

Sprogteknologisk orddatabase over det danske sprog - STO

Den store danske SprogTeknologiske Ordbase indeholder ordbogsdata lagret i en database og er beregnet til maskinel anvendelse. Der er tale om den mest omfattende og detaljerede leksikalske datasamling på det danske marked, tilgængelig for både kommercielle og forskningsrelaterede formål.

Slå op i orddatabasen.

Sprogteknologiske værktøjer og ressourcer

Ressourcer og værktøjer, der kan analysere og opmærke ord og tekster, inkl. eksempler på, hvad disse værktøjer kan bruges til.

Få adgang til værktøjerne.

Stories for all time: The Icelandic fornaldarsögur

Bibliografi over islandske fornaldersagaer (oldtidssagaer) samt beskrivelser af håndskrifter, der indeholder sådanne tekster.

Se bibliografien.